Heeft u vragen of interesse in een gesprek?

Klik hier en stuur een email om kennis te maken (gratis)
 

Het zit allemaal tussen de oren, mevrouw…..

Posted · Reactie toevoegen

Toen mevrouw C.* in mijn praktijk naar mij toe kwam met de vraag of ik kon achterhalen wat er met haar aan de hand was, herkende ik deze vraag meteen. Het is namelijk een vraag, die op dit moment vaker aan mij gesteld wordt.

Het gaat hier veelal om mensen die al veel en vaak in de reguliere zorg hebben gezocht naar een oplossing voor hun problemen. Maar daar worden geen lichamelijke oorzaken voor hun klachten gevonden. Dat was bij deze cliënte ook het geval. Ze had last van extreme moeheid, duizeligheid, spiertrillingen en soms flauwvallen. Maar medisch gezien was alles in orde. Er werd aangegeven dat er gedacht werd aan stress. En mevrouw vond het niet fijn dat ze voor haar gevoel afgescheept werd met het zinnetje: “het zit tussen de oren, mevrouw en u moet er maar mee leren leven”.

Stress

Ik ben het er vaak mee eens, dat stress iets is, waar iemand mee zal moeten leren omgaan. Maar in mijn beleving wordt dit zinnetje ook vaak gebruikt door de hulpverlener om te zeggen dat hij het ook niet weet en het opgeeft. Gelukkig zijn mijn klanten veelal wijs en mondig genoeg om dan toch nog even verder te zoeken.

Het eerste dat ik dan ga doen, is in een reading overzichtelijk krijgen wat er speelt in iemands leven. Welke zaken spelen er op dit moment, hoe gaat de klant ermee om, waar komt het vandaan en welke oplossing wordt er door de geestelijke wereld aangedragen. Dit geeft vaak al zoveel helderheid en inzicht. En aanknopingspunten voor iemand, om weer verder te kunnen. En in dit geval, om de bronnen van stress helder te krijgen.

Zo ook bij deze mevrouw; bij haar ging het er om hoe zij in het leven stond. Ze hield er hele strenge regels op na, waaraan ze vond dat zowel zijzelf als anderen moesten voldoen. En deze hoge verwachtingen draaiden veel en vaak uit op teleurstellingen waardoor ze steeds vaker het idee had, dat ze het beter allemaal maar zelf kon doen. Voor zichzelf legde ze de lat ook al zo hoog. Zodra ze het zelf niet voor elkaar kreeg of een fout maakte, praatte ze negatief tegen zichzelf. Ze had inmiddels een heel negatief zelfbeeld.

Echter haar baan vond ze wel heel erg leuk om te doen, ook kon ze het maar nauwelijks allemaal bijbenen. Het benam haar al haar energie. En dat zat natuurlijk vooral ook in het feit dat ze zulke hoge eisen aan zichzelf stelde en zich niet permitteerde om fouten te maken.  Het leven zoals ze nu leefde, begon haar te beknellen en leverde stress op. Zeker nu ze ook nog merkte dat haar moeder regelmatig een beroep op haar ging doen.

Verbetering

De inzichten uit de reading vormden voor haar een eerste opstap naar verbetering. Want zo had ze het nog niet bekeken. Ze wilde gewoon haar uiterste best doen, zoals ze eigenlijk altijd al had gedaan in haar leven. Bij het doorspreken van de reading vielen er al een aantal kwartjes.

In de consulten die zij graag erna wilde, hebben we deze thema’s verder doorgesproken. Ook kreeg ze meer rust en ruimte (in hart en hoofd) doordat ik haar met bioresonantie mocht behandelen. Ze kon o.a. haar neiging om altijd te oordelen (ook de oordelen over zichzelf) los gaan laten , net als haar behoefte om de meningen van anderen belangrijker te vinden, dan haar eigen mening. Daarnaast is voedingssupplementen gaan gebruiken die ik adviseerde, waaronder magnesium en vitamine B12. Haar niveau van stress begon af te nemen en ze kreeg meer rust en balans in haar leven.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

En ach, zit het nu allemaal tussen de oren? In de romeinse tijd werd al gebeden voor een gezonde geest in een gezond lichaam, dus er zou best een grote kern van waarheid in kunnen zitten. Maar dan is het wel zo prettig als er tevens wordt aangegeven hoe je kan zorgen voor  zo’n gezonde geest. En dan ben ik blij met de samenwerking met de gidsen, die heel goed in staat zijn om aan te geven wat er speelt en hoe hiermee omgegaan kan worden.

Giselle van de Rovaart

http://praktijkvanderovaart.nl/werkwijze/

*N.B. de naam is verzonnen. De casus is wel gebaseerd op wat ik in de praktijk tegenkom maar aangepast, zodat de privacy van mijn cliënten niet in het geding komt.

Het is mijn droom en mijn missie om mensen te ondersteunen op hun levenspad.
In de hoop dat ze meer innerlijke rust zullen vinden, meer balans en daardoor meer plezier in hun leven.

Giselle Van de Rovaart